Seishinkan Iaido Poland

Szkoła Seishinkan (清心館居合道) została założona przez dr Glenna Stockwell w 1993 r (obecnie Profesor na Uniwersytecie Waseda w Tokyo), na prośbę i pod patronatem Wielkiego Mistrza Yasuyoshi Kimury, który nauczał stylu Muso Jikiden Eishin Ryu. Glenn Stockwell był uczniem Mistrza Kimury i uczęszczał na zajęcia do Jego Dojo w Osace.

Wielki Mistrz (który osiągnął w tym stylu w Japonii najwyższy, 10 stopień mistrzowski, 10 DAN) zmarł w 1998 r., ale przekazana wiedza i legenda Jego osoby pozostały. Prof. Stockwell kontynuuje do dziś nauczanie tego tradycyjnego stylu w szkole Seishinkan i jest jej zwierzchnikiem (Kancho).

Szkoła jest członkiem Federacji Dai Nihon Iaido (大日本居合道連盟), która posiada rekomendacje najwyższych Władz Japonii. Szkoła jest jedną z 31 szkół w Federacji, jedna z największych liczebnie i oddziałowo (oddziały w Japonii, Australii, USA i Polsce).

 

 

W Polsce, Szkoła jest prowadzona przez Fundację Seishinkan Iaido Szkoły Seishinkan Iaido, założoną w 2018 roku.

Wyjazdy członków Zarządu Fundacji do Japonii w 2016, 2017 i 2018 roku, wspólne i intensywne treningi Iaido w Centrali Szkoły Seishinkan  oraz spotkania i zacieśnienie relacji ze stroną japońską, zaowocowały tym, że obecny Zarząd Fundacji, w którym pełnię funkcję Public Relation Menager Seishinkan Poland, otrzymał kredyt zaufania od Hombu czyli Władz Szkoły Seishinkan i pozwolenie na prowadzenie oddziału szkoły w Polsce.

Fundacja i Szkoła Seishinkan Iaido, w ścisłej współpracy z Hombu, tj. głównym kierownictwem Szkoły Seishinkan Iaido oraz Władzami Federacji, upowszechniają i rozwijają tradycyjną japońską sztukę walki Eishin-Ryu Iaido, zgodnie z nauką Mistrza Kancho Kimura Yasuyoshi.

Przy tej okazji, Fundacja upowszechnia wiedzę o kulturze Japonii, kształtuje u ludzi (szczególnie młodych) pozytywne cechy charakteru i osobowości.